V dňoch 24. a 25. marca prebehlo v Poprade premietanie dokumentárneho filmu Najlepší obchod môjho života s osobnou účasťou režiséra Petra Navrátila z STV Košice. Organizátormi podujatia boli mesto Poprad, Filmový klub Poprad a Tatranská galéria.


Pôvodne sa mali premietania uskutočniť ako edukatívne aktivity pre školy v priestoroch kina Tatran, ale vzhľadom na technické podmienky a v súvislosti s vernisážou výstavy prebehlo premietanie v Elektrárni Tatranskej galérie. Samotný dokumentárny film je premietaný po Slovensku v rámci edukatívnych podujatí a získal v roku 2010 Cenu slovenských novinárov.


V tomto roku sme si v Poprade pripomenuli 69. výročie odsunu prvého transportu židovských dievčat do Osvienčimu, ktoré bolo 25. marca 1942. Tento historický medzník pripomína pamätná tabuľa na popradskej železničnej stanici, kde sa každoročne v predvečer  koná spomienka. Tohto roku bol v delegácii prítomný izraelský veľvyslanec na Slovensku, azerbajdžanský chargé d’affaires a slovenský veľvyslanec v Poľsku, predstavitelia múzea SNM z Bratislavy, spolu s predstaviteľmi mesta Poprad a verejnosťou. Po pietnej spomienke bola v Tatranskej galérii otvorená fotografická výstava Michala Vaněka pod názvom Kaukazskí Židia – Azerbajdžan. Po vernisáži nasledovalo študentské divadlo ZUŠ s názvom V polovici vety a po ňom pre prítomných circa 80 návštevníkov bol premietnutý dokumentárny film režiséra Navrátila. Po skončení filmu prebiehala v kuloároch neformálna beseda s autorom filmu.
V piatok 25. marca v dopoludňajších hodinách prišli na premietanie pre školy študenti popradského gymnázia a zdravotnej školy v celkovom počte 114 študentov. Pred filmom odznela krátka historická informácia Mgr. Mačuru o súvislostiach prenasledovania obyvateľov v našom regióne počas vojny. Úvodné slov k filmu odznelo v podaní režiséra Petra Návratila a po premietaní filmu bol tiež krátky priestor pre diskusiu.


V druhej časti podujatia mal pre študentov prednášku riaditeľ Židovského múzea Prof. Mešťan. V nej odzneli historické informácie o príčinách odsunu židovských obyvateľov z územia Slovenskej republiky po prijatí zákonov slovenským snemom v roku 1942. Podujatie premietania edukatívnych filmov nadväzuje na podobné podujatia pre školy, ktoré sa v kine Tatran organizujú pravidelne a sú súčasťou kultúrnej politiky mesta. A prednáška pre študentov pripomína okrem iného aj konferencie k tejto problematike, ktoré sa začali konať v kine Tatran v roku 2002. Na záver podujatia dostali školy publikácie autorky Blanky Bergerovej, na základe ktorej vznikol samotný film.


Mgr. Rastislav Mačura
Filmový klub Poprad