Blanka Bergerová po emigrácii do Izraela spolu so svojou rodinou začala vo svojich 35 rokoch novú a ako sama hovorievala lepšiu časť svojho života ako väčšina židov, ktorým sa podarilo prežiť hrôzy 2. svetovej vojny a presídliť sa z Európy do „zasľúbenej zeme“ Erec Izrael.


V júli 2010 potomkovia Blanky B. ktorých obrazne biblicky povedané: … sa naplodilo ako hviezd na nebi a ako nesčíselného piesku na brehu mora…“, prišli na Slovensko, aby prešli miesta, kde sa ich mama a stará mama spolu so starými a prastarými rodičmi narodili a odkiaľ sa im podarilo po strastiplných udalostiach utiecť pred režimom, ktorý im nedovoľoval žiť dôstojne a zmysluplne.


Dvaja bratia, synovia Blanky, Avihou a Nadav Efrat so svojimi rodinami navštívili Humenné, rodné mesto svojej mamy a miesto odkiaľ boli transportovaní jej bratia do koncentračného tábora, odkiaľ sa vrátil len jeden brat zo štyroch Motu a ktorý zomrel v tomto roku v Austrálii ako jeden z najbohatších Slovákov v Sydney. Mesto, kde sa zvyšku rodiny podarilo prežiť a zachrániť sestru Frederiku s rodinou a rodičov z transportu smrti, ale odkiaľ aj napriek pomoci miestnych ľudí museli v roku 1944 utiecť na stredné Slovensko, kde sa hlboko v horách skrývali až do konca vojny.
Za pomoci starostu obce Staré Hory p. Kováča sa im podarilo nájsť aj pôvodný úkryt v Dolnom Jelenci, základy chaty, kde sa na prelome rokov 1944/45 skrývalo 70 židov pred hitlerovskými okupantmi a kde ich tesne pred koncom vojny našli nemeckí vojaci, ktorí streľbou do hlavy odzadu zabili sestru Blanky Frederiku matku 2 detí, ktorá mala práve v náruči svojho nedávno narodeného syna Tibora, ktorý ako 3-mesačný zomrel následkom žiaľu nad stratou matky, aj keď tomu zrejme ťažko rozumel.


Na pamiatku smrti Frederiky rodina spolu so starostom obce osadila pamätnú tabuľu na mieste, ktoré je možným údajným hrobom ich príbuznej a ktoré miestni starí ľudia označovali, ako miesto kde je pochovaná „židovka“ a kde končila strmá cesta, ktorá viedla z miesta úkrytu k obydliam v Dolnom Jelenci, kde Blanka chodila kupovať potraviny pre skrývajúcich sa súkmeňovcov.

V tomto roku sa návštevy Slovenska zúčastnil prvorodený syn Blanky Avihou Efrat s manželkou Chavou a ich dve deti Avital a Eyal a druhý syn Nadav so svojimi 4 dcérami Sivan s manželom Jošuom, Ruthi, Michaeli a Racheli.

Na budúc rok sa chystajú pricestovať na Slovensko potomkovia Frederiky Špringerovej, ktorí vzišli z jej 2 dcér Debory a Brachy, ktoré prežili vojnu a spolu s otcom odišli do Izraela. To je už ale iný príbeh.